ONTWIKKELINGSHULP in negatieve zin!

Alleen geld biedt geen uitkomst wanneer het misbruikt wordt. Het verslecht alleen de noodsituatie. De Nederlandse regering laat, onder het mom van liefdadigheid, willens en wetens geld verdwijnen zonder daar verantwoording voor af te leggen